Aktiviteter 2024

Onsdag 17. januar, 2024

Nytårskur med Pilekoret/Parkinsonkoret

Inge byder velkommen

til forårs sæson 2024

Dagens program

Pilekoret

Cabaret

Tak til Pilekoret for dejlig underholdning.

Den allersidste dans

Dagen sluttede med sandwich og hyggesnak.

Onsdag 31. januar, 2024

Alex Bredsdorff

Inge byder velkommen

til Axel Bredsdorff

Axel starter sin underholdende fortælling

GammelHolte skole, i dag Frivilligcenteret

Vedbæk havn

Opgivet vejprojekt (med rødt) som skulle gå gemmen villakvarter og Vaserne.

Nærum Kirke, uden tårn 

Slugten langs Søllerød kirkegård ned mod Søbakkevej.  Øverød skole i baggrunden.

På trappestenen TH sad Daniel Skjern

i TV-serien MATADOR

Søllerød kirke

Onsdag 28. februar, 2024

Jørgen Taagholt, Hverdagsliv i Indien og kvindernes vilkår.

Jørgen Taagholt viste sin billedserie fra Indien.

og der blev fulgt opmærksomt med.

Onsdag 13. marts 2024

Mercy ships, foredrag ved Ulla Jarnvig Holst

efterfulgt af Generalforsamling

Inge byder velkommen

til Ulla Jarnvig Holst

Mercy ships 2 skibe, længst væk ses den ombyggede Storebælts færge

'Dronning Ingrid', i forgrunden et nybygget hospitalsskib.

Indretningen i Afrika Mercy (det nye skib)

Det kunne lige så godt have været 'Riget'

Voldsomt billede - Før operation

Og endnu en serie Før og Efter

Efter operation

og endnu længere efter operationen.

Tak til Ulla for et godt og spændende foredrag.

Efter en let frokost bød Inge velkommen til Generalforsamling

med Lisbeth Eckhardt-Hansen

som ordstyrer.

Onsdag 10. april 2024

Nivågård malerisamling

'Da hverdagen stjal billedet'

med oplæg ved Jette Gertz

Pænt fremmøde

Billedet der pryder kataloget.

16 forventningsfulde deltagere

Jette starter sit spændende oplæg, om 'Genrebilleder' - Hollandske i 1600 tallet og Danske i 1800 tallet.

og der var nok at kigge på -

117 værker i alt.

Et lille udvalg af de mange billeder.

Film med Anne Glad i den lille biograf.

En dejlig frokostplatte, som afslutning på en god dag.

Onsdag 24. april 2024

Foråret bydes velkommen med musik

ved Birgitte Jacobsen


Birgitte går i gang med underholdningen

både med klaver

og harmonika.

En glad polka

med hjælp fra rytmegruppen ;-)

Troels gav et par numre.

og så var foråret budt velkommen.

Onsdag 8. maj 2024

Sporvognsmuseet Skjoldnæsholm

Inden afgang er det vigtigt

at uniformen sidder korrekt.

Vel ankommet til museet --

steg vi ombord

Valby remise, som er blevet genopført

på området.

hvor vi fik en spændende fortælling om museets tilblivelse,

I Valby remise, som huser et hav af sporvogne, indtog vi vores medbragte mad. 

og så startede en tur med 'linie 10'

igennem skoven, med stop ved alle

stoppestederne.

Foruden remisen er der også en stor

hal, som er fyldt med alskens rutebiler.

Klokken 14 begav vi os hjemad, dog ikke i sporvogn :-)

'Valby Langgade' med forskellige gamle butikker.

Onsdag 822. maj 2024

Foråret afsluttes

Sommerklædte deltagere til forårets sidste cafe.

Gudrun og Troels havde taget wienerbrød med.

Jane fortalte om et krydstogt til Orkney øerne, Dublin og Isle of Man.

Anni havde en sjov beretning fra SydAfrika

Inge orienterede om efterårets cafeer.

og så afsluttede vi foråret med en tur i Gammelholte gård's barok park.

Rigtig god sommer til alle